تصفح

Comune di
Piazzola sul Brenta
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

16/10/2019     Refezione Scolastica
MODULO PER L'ADDEBITO CONTINUATIVO IN BANCA

Modulo per l'addebito continuativo in banca da compilare e spedire via mail a cristina.montagna@camst.it o via fax al n° 0444653750.

Modulo per addebito continuativo in conto corrente

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى