تصفح

Comune di
Piazzola sul Brenta
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

17/01/2020     Refezione Scolastica
PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA 2020 E DETRAZIONE

IMPORTANTE: Preghiamo i genitori di prendere visione della comunicazione allegata

PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA 2020 E DETRAZIONE FISCALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021

08/01/2020     Refezione Scolastica
MENU' INVERNALE

Menu' invernale valido dal 07/01/2020 al 27/03/2020

16/10/2019     Refezione Scolastica
MENU' AUTUNNALE

Menù autunnale fino al 29/11/19

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى